Geçici Mühlet Kararı

Geçici Mühlet Kararı Nedir?

Borçlu konkordato talebinde bulundu ise İcra İflas Kanunun 286. maddesinde belirtilen belgeleri kendisi vermek zorundadır. Mahkeme bu belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra Geçici Mühlet Kararı verir. İcra İflas Kanunu 287. maddesi “Konkordato talebi...

Konkordato Ön Projesi

Konkordato Ön Projesi Nedir?

Konkordato Ön Projesi: Konkordato ön projesinde, borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları, ödemelerin yapılması için boçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve...

Konkordato talebine eklenen mali tablolar en az 45 gün önceye ait olmalıdır.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

Borcunu ödemekte sıkıntı yaşayan gerçek veya tüzel kişilerin veya alacaklılarının başvurduğu Konkordato uygulamasında başvurusu sırasında Mahkemeye verilecek belgeler önem arz etmektedir. Konkordato başvurusu yapacak olan gerçek veya tüzel kişinin aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak...

Konkordato Masrafı - Gider Avansı

Konkordato’da Mahkemeye Verilecek Masraflar Nelerdir?

İcra İflas Kanunun 285. maddesi 4. fıkrasında Konkordato talep edecek kişinin mahkemeye masrafları ne şekilde verebileceği ve bu durumun ne şekilde düzenlendiği belirtilmektedir. Konkordato talebinde bulunan borçlu veya alacaklı HMK 114 ve 115. maddeler...

Konkordato talebi Asliye Ticaret Mahkemesinden yapılır.

Konkordato Nereden ve Kimden Talep Edilir?

İcra İflas Kanunu 285. madde 3. fıkrasına göre iflasa tabi olan borçlu için şirket merkezinin bulunduğu, şirketin merkezi yurtdışında ise Türkiye’deki merkez şubesinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinden Konkordato talep edilebilir. Eski düzenlemeye baktığımızda,...

Konkordato Talebi

Konkordato Talebinde Kimler Bulunabilir?

İcra İflas Kanununun 285. maddesine göre borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlu konkordato talebinde bulunabilir. İcra ertelemesi talebinde bulunabilecekler sermaye şirketleriydi. Sermaye şirketleri; limited şirket, anonim şirket ve sermayesi...

Adi Konkordato

Konkordato Çeşitleri ve Adi Konkordato Nedir?

Konkordato üç çeşittir, bunlar; 1- Adi Konkordato, 2- İflas İçi Konkordato, 3- Mal varlığının terki suretiyle konkordatodur. Adi Konkordato Nedir? Adi konkordato, borçlu veya alacaklının kendi aralarında, borçlunun, borçlarını ne şekilde ödeyeceği konusunda anlaşmaları ve...

Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

Songünlerde karşımıza çokça çıkan haberlerden sıklıkla takip ettiğimiz konkordato nedir? Mali durumu bozulmuş olan borçlunun alacakları ile yapmış olduğu ve mahkeme tarafından onaylanan sözleşmeye konkordato denilmektedir. 2004 Sayılı İcra İflas Kanununda yer alan konkordato...