Category: Konkordato

Geçici Mühlet Süresi

Konkordato da geçici mühlet kaç aydır?

Kanun koyucu tarafından geçici mühletin süresi 3 ay olarak belirlenmiştir, ancak bir defaya mahsus ve talep edilmesi durumunda geçici mühlet en fazla 2 ay olarak uzatılabilir. Yani geçici mühlet süresi toplamda 5 ayı geçemez....

Konkordato Sözleşme

Konkordatonun Sözleşmeler Bakımından Sonuçları

Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi...

Konkordato Komiserliği

Konkordato Komiserliğinin Kaydı

Geçici komiser veya komiserler özel bir sicilde kayıt olunur. Bu kayıt mahkemenin bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir ve kaydedilir. Komiser veya geçici komiser İİK 227. madde gereği görevi nedeniyle maddi ve...

Konkordato Nedir?

Komiserin Konkordatoya İlişkin İşlemlerine Karşı Şikayet

Komiser veya komiserlerin konkordatoya ilişkin işlemlerine akrşı ilgililer görevli ve yetkili olan asliye ticaret mahkemesine şikayette bulunabilir. Şikayet sonucu mahkeme tarafından verilen karar kesindir. Komiser hakkında yapılabilecek bu şikayet geçici komiser hakkında da yapılabilir....

Konkordato Nedir?

Kesin Mühlet Kararı

Geçici mühletin ardından görevli ve yetkili Mahkemeye Kesin Mühlet kararı için başvuru yapılabilir. Görevli ve yetkili mahkeme geçici mühlet süresi içinde kesin mühlet hakkında kararı verir. Kesin mühlet için mahkeme borçluyu ve varsa konkordato...

Geçici Mühlet Kararı

Geçici Mühletin Sonuçları Nelerdir?

Geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurur. Ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında ilan olunur. Tapu, Ticaret Sicil, Vergi Dairesi, Gümrük ve Posta İdarelerine, Bankalar Birliğine, Katılım Bankaları Birliğine, SPK’ya ve...

Geçici Mühlet Süresi

Geçici Mühletin Süresi Ne Kadardır?

Kanun koyucu tarafından geçici mühletin süresi 3 ay olarak belirlenmiştir, ancak bir defaya mahsus ve talep edilmesi durumunda geçici mühlet en fazla 2 ay olarak uzatılabilir. Yani geçici mühlet süresi toplamda 5 ayı geçemez....

Geçici Mühlet Kararı

Geçici Mühlet Kararı Nedir?

Borçlu konkordato talebinde bulundu ise İcra İflas Kanunun 286. maddesinde belirtilen belgeleri kendisi vermek zorundadır. Mahkeme bu belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra Geçici Mühlet Kararı verir. İcra İflas Kanunu 287. maddesi “Konkordato talebi...

Konkordato Ön Projesi

Konkordato Ön Projesi Nedir?

Konkordato Ön Projesi: Konkordato ön projesinde, borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları, ödemelerin yapılması için boçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve...