Konkordato Ön Projesi Nedir?

Konkordato Ön Projesi: Konkordato ön projesinde, borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları, ödemelerin yapılması için boçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılarına ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanarak sağlanacağını gösterir.

Borçlunun borçlarının tamamını mı bir kısmını mı ödeyeceğinin ön projede gösterilmesi gerekmektedir. Eğer bir indirim söz konusu olmayacaksa bir vade söz konusu olacaksa bu vadenin ön projede mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Konkordato ön projesinde alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları belirtilmelidir. Bu durum iflas ertelemesindeki iyileştirme projesi kapsamına benzemektedir. İflas ertelemesindeki iyileştirme projeleri, makyajlı iyileştirme projeleriydi ve bu projeler kötüye kullanıldıklarından dolayı iflas ertlemesi davalarında davacı tarafı olan şirketlerin çoğu iflas etmiştir.

Konkordato ön projesi aşamasında henüz alacaklılar ile tam olarak görüşülmediğinden alcaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçtikleri bir iyi niyet göstergesi olarak ön projede yer alacaktır.

Konkordato Ön Projesi

Konkordato Ön Projesi

Ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağı; mevcut malların üzerinde Mahkeme tarafından bir tedbir konulması durumunda borçlunun Mahkemeden bir izin alması gerekir. Bu izni aldıktan sonra mallarını satabilir. Bu izin için ön projede bu durumun belirtilmesi gerekir.

Borçlunun mallarını satmadan nakit akışını sağlayabileceği bir durum söz konusuysa bu durumunda ön projede gösterilerek Mahkemenin ikna edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Ayhan BAYOĞLU’nun ders notları.

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir