Konkordato Çeşitleri ve Adi Konkordato Nedir?

Konkordato üç çeşittir, bunlar; 1- Adi Konkordato, 2- İflas İçi Konkordato, 3- Mal varlığının terki suretiyle konkordatodur.

Adi Konkordato Nedir?

Adi konkordato, borçlu veya alacaklının kendi aralarında, borçlunun, borçlarını ne şekilde ödeyeceği konusunda anlaşmaları ve bu anlaşmanın onaylanması için mahkemeye talepte bulunmasıdır. Bir başka deyişle tarafların anlaştıkları ve Mahkeme tarafından onaylanan borç yapılandırma sözleşmesidir.

Burada önemli olan husus borçlunun borcunu iyi niyet ile ödeme isteğidir. İflas erteleme süreci uzun sürer ancak alacaklı alacağını alamamaktaydı. Ancak Konkordato’da şöyle bir durum söz konusudur; alacaklı alacağının tamamını veya bir kısmını alma yoluna gider. Bu durumu da konkordato komiserleri sağlarlar.

7101 Sayılı Kanun İle Adi Konkordato’da Yeni Sistem

  1. Konkordato Talebi Olacak
  2. Geçici Mühlet Kararının Alınması Gerekecek
  3. Alacaklılar Toplantısı
  4. Kesin Mühlet Kararı Alınması Gerekecek
  5. Konkordato’nun Tasdiki ve İlanı Yapılacak
  6. Konkordato’nun Hüküm ve Sonuçları İle İlgili Düzenlemeler Yapılacak
  7. Konkordato’nun Feshi İle İlgili Düzenlemeler Yapılacak

Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi Konkordato çeşitlerinden biridir?

a) Adi Konkordato

b) Fahri Konkordato

c) Micri Konkardato

d) Asli Konkardato

e) Sulh Konkordato

Cevap: Adi Konkordato

Kaynak: Ayhan BAYOĞLU’nun Ders Notları

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir