Geçici Mühletin Süresi Ne Kadardır?

Kanun koyucu tarafından geçici mühletin süresi 3 ay olarak belirlenmiştir, ancak bir defaya mahsus ve talep edilmesi durumunda geçici mühlet en fazla 2 ay olarak uzatılabilir. Yani geçici mühlet süresi toplamda 5 ayı geçemez.

Geçici komser, borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı, geçici mühlet süresinin uzatılmasını talep edebilir.

Geçici mühlet süresi içirisinde borçlunun durumunun düzelmesi durumunda Mahkeme geçici mühleti kaldırabilir veya tam tersi durumda konkordato talebinin reddi ile borçlunun iflasına karar verebilir. Mahkemenin, borçlunun mali durumunun düzelip düzelmediği hususunda komser veya komserler tarafından bilgilendirilmelidir.

İcra İflas Kanunu 292. maddesindeki iflas kararı verilebilecek şartlar geçici mühlet içerisinde de geçerlidir. Bu hususta mahkeme tarafından bir tespit yapılması durumunda mahkeme tarafından iflas kararı verilebilir.

Geçici Mühlet Süresi

Geçici Mühlet Süresi

İflas Kararı Kararı Verilebilecek Haller

  • Borçlunun mal varlığının korunması için iflasın açılması gerekiyorsa,
  • Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılırsa,
  • Borçlu, 297. maddeye aykırı davranır veya Komserin talimatlarına uymazsa,
  • Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooparatif konkordato talebinden feragat ederse.

Yukarıdaki durumların gerçekleşmesi halinde geçici mühlet içerisinde olsa dahi Mahkeme, iflasa tabi borçlu için iflas kararı verebilir.

Kaynak: Ayhan BAYOĞLU’nun ders notları.

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir