Geçici Mühlet Kararı Nedir?

Borçlu konkordato talebinde bulundu ise İcra İflas Kanunun 286. maddesinde belirtilen belgeleri kendisi vermek zorundadır. Mahkeme bu belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra Geçici Mühlet Kararı verir.

İcra İflas Kanunu 287. maddesi “Konkordato talebi üzerine mahkeme, 286 ncı maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve 297 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hâller de dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.” şeklindedir.

Mahkemenin, belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettiğinde derhal geçici mühlet kararı vereceğini belirterek, kanun koyucunun borçluyu geçici mühlet kararıyla bir koruma altına almayı amaçladığı anlaşılmaktadır.

Borçlunun konkordato talebinde İcra İflas Kanunu 286. maddede belirtilen belgelerden herhangi birisini eksik vermesi halinde Mahkeme tensip zaptı ile borçluya süre verir ve eksik olan belgenin getirilmesini talep eder. Uygulamada çok sık karşılaşılmazsa da bazı mahkemelerin eksik belge durumunda usulden red kararı verdiği görülmektedir.

Geçici Mühlet Kararı

Geçici Mühlet Kararı

Eğer konkordato talebinde bulunan alacaklı ise görevli ve ilgili mahkeme belgeleri sunması için borçluya makul bir süre verir. Borçlu bu makul süre içerisinde 286. maddede belirtilen belgeleri sunmazsa Mahkeme, konkordato talebinin reddine karar verir. Kanun koyucu böyle bir durum için herhangi bir düzenlemesi yoktur ve borçlunun böyle bir durumda belgeleri Mahkemeye sunmamasının herhangi bir yaptırımı yoktur.

Kaynak: Ayhan BAYOĞLU’nun ders notları.

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir