Aşağıdakilerden hangisi Konkordato talebine eklenecek belgelerden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Konkordato talebine eklenecek belgelerden birisi değildir? sorusu ve sorunun doğru cevabı aşağıdadır.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Konkordato talebine eklenecek belgelerden birisi değildir?

Seçenekler:

  • a) Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanmış finansal analiz raporu.
  • b) Şirketin son 3 kurumlar vergisi beyannameleri ve excell ortamında bilanço gelir tabloları.
  • c) Demirbaş taşıt, gayrimenkul listesi gayrimenkullerin açık adresi ve niteliğini gösterir listeler.
  • d) Alacaklıları alacak miktarlarını gösteren listeler.
  • e) Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri.

Cevap: Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanmış finansal analiz raporu.

Önerilen sayfalar:

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir