Aşağıdakilerden hangisi Konkordato Mühletinin sonuçlarından değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Konkordato Mühletinin sonuçlarından değildir? sorusu ve sorunun doğru cevabı aşağıdadır.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Konkordato Mühletinin sonuçlarından değildir?

Seçenekler:

  • a) Hiçbir takip yapılamaz.
  • b) Daha önce başlamış takiplerde mühletin verilmesi ile durur.
  • c) İhtiyati haciz kararları uygulanmaz.
  • d) Konkordato mühleti içinde zaman aşımı durur ve hak düşürücü süreler işlemez.
  • e) Haczedilmiş olan bir mal, konkordato mühleti verilmesinden önce paraya çevrilmiş ise satış bedeli alacaklıya ödenmez.

Cevap: Haczedilmiş olan bir mal, konkordato mühleti verilmesinden önce paraya çevrilmiş ise satış bedeli alacaklıya ödenmez.

Önerilen sayfalar:

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir